דילוג לתוכן העיקרי

ברכה על החילבה ללא לחם והטחינה

שאלה

לכבוד הרב שלום וברכה כט"ס ראיתי שהרב הורה (בתשובה באתר זה) לברך על חילבה ללא לחם ברכת שהכל נ"ב מידי דהוי פרי שהפך למשקה. ומדוע לא נחשבה לעיסה (זאת לעומת הטחינה שהיא קרובה יותר למשקה) ופרי שהפך לעיסת הפרי לא נשתנה ברכתו. בדומה לברכה על החרוסת ("דוכא") שהיא אדמה ולא שהכל. ואח"ז ראיתי שכן כתב בס' ברכת משה בסופו לברך על החילבה ללא לחם אדמה. יאיר עיננו, נהוראי יהב ירושלם

תשובה

אין בני אדם נוהגים לאכול גרגרי חילבה חיים, או קלויים, גם לא טחונים. ורק כשלשים קמח גרגירי חילבה ומערבבים בה תבלינים, משתמשים בה כלפתן. ואז, יש ואוכלים אותה בפני עצמה, ולא רבים עושים כן. ולכן אין לברך על אכילתה אדמה אלא שהכל. ראה, רבינו, תרומות, ב, ח, שהתלתן אינו אוכל אדם כשיקשו, וכן עיין דברי מארי, תרומות, יא, ט, אות יג, שמה שנהגו אבותינו בתלתן, לא לאכילת גופה רק עם תבלינים ללפתן. וכן עיין בגין תלתן של מעשר שני שהניחו שיקשה, הרי הוא מפסידו, ואסור, מעשר שני, ב, יד, והערת מארי, אות יט, ועיין איסורי ביאה, ה, ו, אות י, שמימי תלתן הם משרת החלבא. שגוונו צהוב, נוטה לחום.