לא תחנם - בספר המצוות, שינוי גרסאות

שאלה: 

כבוד הרב שלום
1. הקשבתי לשיעור של הראשל"צ יצחק יוסף בנושא היתר מכירה. למדתי שמתנגדי ההיתר תולים הרים וגבעות בשינוי גרסא בלשון הרמב"ם בספר המצוות. שינוי זה מופיע רק בהוצאת פרנקל, שם נוספו המילים " גר תושב " ולכן לשיטתם אין אפשרות למכור קרקע לגוי שאינו עובד עבודה זרה. בגרסת מורי אין את המילים הללו. (לא - תעשה מצווה נא') האם התוספת שבגרסת פרנקל אכן עוקרת כל אפשרות להשתמש בהיתר המכירה?
2. האם העובדה שכיום גם ערביי ישראל הם אויבנו - בגלוי ובסתר. היא מספיק שעת הדחק כדי שנסמוך על התר מכירה?

תשובה: 

1. ראשית, גם במהדורת מארי ל"ת נא, כתוב גר תושב. שנית, הדבר פשוט שאיסור לא תחנם הוא מכוון לעובדי עבודה זרה, והישמעאלים אינם עובדי עבודה זרה. אלא שהקושי הוא שהישמעלים אינם גר תושב (אף שהם נחשבים גר תושב). והשאלה היא אם ישלא תחנם גם על ישמעאלים, מאחר ואינם גר תושב. והדבר פשוט, שמאחר ואינם עובדי עבודה זרה, אין איסור לא תחנם. אבל אין זאת אומרת שמותר למכור להם קרקע בארץ ישראל, אלא שאם ימכרו להם, עברו על איסור, אך לא על איסור לא חנם, אפשר שהאיסור דרבנן.
2. לא. כי ניתן להשיג יבולי דרום הערבה. וכן מגידולי חממות עם מצעים מנותקים. ורק אם אין, מותר להסתפק מהיתר מכירה.

תאריך: 
17/08/14 כ"א אב התשע"ד
x

Audio Playlist