ימי הרחמים והסליחות

שאלה: 

לרב שלום, מדוע הימים האילו מר"ח אלול ועד יום הכיפורים נקראים ימי הרחמים והסליחות?

תשובה: 

כי התורה וחז"ל התקינו לנו סדרי תפילות ומצוות, שמכשירים אותנו להיות ראויים לסליחה למחילה ולכפרה ולרחמי שמים.

תאריך: 
27/08/13 כ"א אלול התשע"ג
x

Audio Playlist