חשש להעתקת פטנט / הובלה ביום שני של ראש השנה

שאלה: 

כבוד המארי, המוצר עליו כתבתי לכבודו הוא תוצרת חברה אירופאית. קיים בין החברה שלנו בארץ לבין החברה האירופאית הסכם המעניק לנו את הזכות לשווק את המוצר בארץ. אני התבקשתי לשלוח חתך מוצר זה ליצרן סיני כדי שהוא יעתיק אותו, בשינוי קל, וייצר בשבילנו את אותו מוצר. האם אסור לעשות זאת משום העתקת פטנט? לגבי הובלת המכולה ביום שני של ראש השנה. אציין שהעמסיק שלי הוא יהודי. אני האחראי על הייבוא. כשם אני מאשר הובלה, אני מבקש ממשלח בארץ - גם יהודי - שהוא יפנה לסוכן שלו באיטליה - שהוא גוי - והגוי הזה יסע לאסוף/להוביל את הסחורה של היצרן/ספק איטלקי - שהוא גם גוי - דווקא ביום שישי כי הספק תמיד מוסר סחורות רק ביום שישי. שאלתי היא, האם אין בכך איסור מכיוון שהסחורה היא שלנו - חברה ישראלית - והגוי הוא עושה את העבודה בשבילנו ביום טוב. אני חייב תשובה ברורה בשביל המעסיק שלי.
בתודה ובברכת שבת שלום, אליעזר

תשובה: 

1. זכות יוצריו היא זכות קניינית ואסור לגנוב אותה, אולם אם אדם משנה שינוי מהותי במוצר, באוןפ שדבר חדש בא לעולם, אין עוד איסור גזל, אבל אם השינוי קל ולא מהותי, האיסור בעינו עומד.
2. אמירה לגוי ביו"ט לעשות מלאכה ליהודי ביו"ט - אסורה מדרבנן כמוב שבת. יש אומרים שאם אומרים לגוי מלפני היו"ט - מותר. לא כן דעתנו. אלא יש להזמין מהקבלן הגוי שירותי הובלה, בכל עת ובל זמן, כפי שיתחייב, והוא בזמנו, ללא הגזלת ציון זמן יעשה זאת, מותר גם אם יעשה המלאכה ביום שני של יו"ט, דהיינו ביום שישי. רוצה לומר, אם יאמרו למוביל הגוי שיוביל להם הסחורה מן הספק הגוי, וירצה את הספק הגוי לשחרר הסחורה מלפני יו"ט, די בכך, בין אם המוביל הגוי אמר לספק הגוי ו לא אמר, ובין אמר לספק הגוי והספק סירב.

תאריך: 
27/08/13 כ"א אלול התשע"ג
x

Audio Playlist