האם גר יכול לברך שלא עשני גוי?

שאלה: 

האם גר יכול לברך שלא עשני גוי?
תודה

תשובה: 

נראה שלפי רבינו, יכול לברך כי משנתגייר הגר, הוא בנו של ה' ובנו של אברהם אבינו, בזכות התורה., שבאמצעותה הוא נולד מחדש.

תאריך: 
20/02/13 ט' אדר התשע"ג
x

Audio Playlist