לימוד תורה, מניין

שאלה: 

שלום עליכם! לימוד תורה: 1 - מה ילמד אדם שמגיע מרקע דתי ועובד במשך שעות היום ורוצה ללמוד 2/3 שעות ביום? אני חשבתי שטוב שילמד תנ"ך ורמב"ם אולם
רציתי לדעת מה הרב חושב. 2 - כמו"כ יש קבוצה של בחורים צעירים שלא כ"כ אוהבים ללמוד. באיזה לימוד הרב מציע למשוך אותם? אני ניסיתי למשכם במשנה תורה כדי שיהיה בסיס לכל התורה אבל הרגישו שזה יבש מדי. דיני תפילה: 3 - כשאין מנין לפני השקיעה ומן הסתם יגיע העשירי 5 או 6 דקות אחרי השקיעה, האם לחכות לעשירי או להתפלל ביחידות? מהי דעת הרמב"ם? מה הדין בע"ש? 4 - האם מותר להעלות לתורה מחלל שבת בפרהסיא? האם מצטרף למניין? תזכו למצוות וה' ישלם פעולכם!

תשובה: 

1-2. זה תלוי בנפשות המדוברות, הידע התורני שיש להם, הרצון שלהם ללמוד תורה, השקפת עולם ועוד. וכן יש להפנות שאלה זו לרב שמכיר אותך ואותם, והוא לבטח ייעץ עצה הולמת.
3. לפי רבינו, אליבא דמארי, זמן מנחה עד צה"כ, ולכן יש להמתין, אם יש סיכוי שיהיה מניין, ולהתפלל.
4. באופן עקרוני - לא. באופן מעשי - הדבר תלוי בו ובציבור. אם הציבור אינו רב בכמות, ולא באיכות, ואם הוא למרות שמחלל שבת בפרהסיא, מתפלל ומקדש, ואשתו מדליקה נרות שבת, בדיעבד, ובשעת הדוחק, ניתן לצרפו למניין ולהעלותו לתורה.

תאריך: 
25/12/12 י"ב טבת התשע"ג
x

Audio Playlist