ענייני נישואין

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. פנים חדשות. היינו מעל עשרה חברים שאכלו פת, והיה אחד שהוא בגדר של פנים חדשות. אותו אחד שהוא פנים חדשות ישב איתנו ניגן לכבוד החתן והכלה בגיטרה, אבל שמתי לב בדיעבד שבשעת השבע ברכות הוא לא היה איתנו. כלומר הוא היה בבית אבל לא היה בזמן השבע ברכות. לאחר המעשה, קראתי מתוך שולחן ערוך המקוצר של הרב רצאבי:"פנים חדשות לדעת הרבה פוסקים די באדם אחד. אבל לדעת רבינו הרמב"ם וסיעתו אין זה בפחות משניים. וכיון שהדבר שנוי במחלקות מי יוכל להכניס ראשו בספק החמור של ברכות לבטלה. ובמקומותינו אין המנהג בזה קבוע ומוסכם". למרות שהיה אדם אחד - פנים חדשות, והוא היה בבית אך לא בזמן השבע ברכות. האם השבע ברכות תפסו או שזה ברכות לבטלה?
2. מה הדין לספרדים שהיה אדם אחד פנים חדשות ולא שניים, וברכו את כל השבע ברכות. האם הברכות לבטלה, או שבדיעבד הברכות תפסו?
3. האם הרב יכול לתת דוגמא למקרה שבו הרבנות הראשית לישראל התירה לשאת שתי נשים בימינו?
תודה וכל טוב.

תשובה: 

1. לפי רבינו, פנים חדשות, מינימום, שניים, ואם אותם שניים, אכלו, מברכים בשבילם, שבע ברכות, ולכן אם מי מהשניים לא אכל, או אכל, ולא נכח בשבע ברכות, אין לברך שבע ברכות, רק ברכה אחרונה אם יש עשרה. אבל לפי פוסקים אחרים, די באחד, אבל גם לדידם, אם האחד, לא אכל, או אכל, ולא נכח בזמן הברכות, אין מברכים. ואם הפנות חדשות, שמעו ראשית הברכות ועזבו, ניתן להמשיך יתר הברכות. תוכל להאזין להלכה יומית בעניין זה באודיו באתר נצח ישראל.
2. בדיעבד, היה להם על מי לסמוך.
3. יש מקרים רבים שהרה"ר לישראל מתירה לבעל לשאת אישה שנייה, כשאשתו הראשונה מעגנת אותו. או שהיא שנים רבות חולה כמו צמח. ה' יצילנו.

תאריך: 
24/12/12 י' טבת התשע"ג
x

Audio Playlist