הקמת עסק התחום גביית חובות על פי ההלכה

שאלה: 

הנני לבקש את התייחסות כבוד הרב לשאלה עקרונית, יש בכוונתי להקים עסק בתחום סיוע בגביית חובות לבעלי העסקים, תוך מתן דגש כי גביית החוב תעשה ללא ריביות ו/או שימוש בהוצאה לפועל, ו/או צורך בהיתר עיסקא, מטרת העסק לפנות לבעלי עסק ולהציע להם להגיע להסדר עם החייב אך ורק לגבי גובה החוב עצמו, ( קרן ), כאשר את העמלה לטובתי אני מקבל מאת בעל העסק במידה והגעתי להסדר בין הצדדים, נשאלת השאלה האם במעשה זה יש גזל פרנסה מבעל העסק כתוצאה מכך שבעל העסק מקבל סכום מופחת ממה שהיה אמור לקבל אילולי נוצר החוב? או שכמו שאני מסיק מסקנה שבסופו של דבר זה משמש מטרה טובה לטובת שני הצדדים על מנת להביא לסיומו של החוב תוך הפחתת נזקים לבעל העסק בגין העדר תמורה ממשית לכספו? שאלה אחרונה לכבוד הרב,
האם בגביית עמלה מבעל העסק עצמו אני עובר איסור מסוים למשל, " ניצול " חו"ח של בעל בעסק בכך שאילולי הצעתי לפשרה הסיכוי שיראה את חובו נמוך ביותר ?

תשובה: 

נראים הדברים שמותר לפעול באופן שתיארת. כי זוהי מציאות חיים, לצערנו, שיש ובעלי עסקים מפסידים חובות המגיעים להם, מלקוחותיהם, והם נחשבים כחובות אבודים, ומבחינתם, אתה נחשב כמסייע להם, להציל מה שניתן להציל.

תאריך: 
09/12/12 כ"ד כסלו התשע"ג
x

Audio Playlist