ביאור אגדת חז"ל

שאלה: 

כבוד מורנו הרה"ג ערוסי שליט"א אשמח אם יבאר לנו מארי את האגדה הנ"ל כי קשה היא. היתה רגילה אשתו )של רבי חנינא בן דוסא( להסיק תנור כל ערב שבת ולהעלות עשן מחמת הבושה הייתה לה שכנה רעה אחת. אמרה הרי יודעת אני שאין להם כלום, מה כל זה? הלכה, מצאה שהתנור מלא כיכרות לחם והקערה מלאה בצק. אמרה לה פלונית! פלונית! הביאי מ ר דה – שנחרך ל ח מךְ

תשובה: 

הרעיון של אותה אגדה הוא כדלקמן: גם עני מרוד, בסופו של דבר, הקב"ה מסייע בידו להשיג את צרכי קיומו, בבחינת נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם, והבוטח בה' חסד יסובבנו.

תאריך: 
09/10/12 כ"ב תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist