דיני הרחקה

שאלה: 

למדתי שיש מושג שנקרא הפלגה שלא נעקרה שבו מדובר על הרחקה ביום שבו חל ההפרש המירבי בין הוסתות, למשל אם היה הפרש של 35 ימים בין וסת לוסת אזי צריכים לנהוג בהרחקה כל פעם ביום ה35 אלא אם כן הייתה וסת בהפרש יותר גדול ואז צריך לנהוג לפי ההפרש הגדול וזה עד היריון שאז הספירה "מתאפסת"
רציתי לדעת האם מנהג הספרדים/התימנים לספור את ימי הפלגה שלא נעקרה או שמדובר לעדות אשכנז? בנוסף קיבלנו אישור הלכתי זמני לשימוש בגלולות לחודשיים שלושה שעברו ורציתי לדעת האם עכשיו אנו נוהגים כרגיל בדיני הבדיקות או שצריך לעשות בדיקה לפני התשמיש, ובאיזה פעמים?

תשובה: 

יש לחוש לוסת הפלגה קודם, ולפרוש באותו יום עונה, עד שיעקר שלוש פעמים. ועד שלא ייעקר, יש לחוש גם ליום הוסת החדש, שייתכן ויהיה קבוע, אם יחזור שלוש פעמים. גם הללו שמשתמשים בגלולות, צריכים לחוש ליום הוסת, עד שייעקר שלוש פעמים, וכן לחשוש גם ליום החדש. היה והאיש נקלטה להיריון ופסקו הדמים, אין לחשוש לימי הוסת בתקופת ההיריון.

תאריך: 
08/10/12 כ"ב תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist