מעשר

שאלה: 

ברשותינו עץ מנגו בן הרבה שנים. אנו רוצים לצאת ידי - חובה שעשינו מעשר, כל יום אנו קוטפים כארבע עד חמש פירות. כיצד עושים מעשר באופן שקִל לבצע היות ובסידור קשה לנו להבין. ומה עושים לאחר שעושים מעשר עם שאר הפירות שנקטפים ?

תשובה: 

עליך לברך תחילה אשר קדנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות. אח"כ חתוך חתיכה קטנה מפרי אחד, מן הפירות שקטפת ואשר אתה מעוניין להפריש עליהם תרומות ומעשרות, ותאמר שזו תרומה גדולה, ותניחה בצד. שוב חתוך חתיכה שלפי הערכתך היא 1/100 מן הפירות שלפניך, ותאמר, שהיא מעשר ראשון, ויתר חלקי המעשר הראשון בצפון הפירות שלפניך, והנח את החתיכה השנייה ליד הראשונה. לאחר מכן תאמר, שעשירית מן הפירות שלפניך נמצאים בדרום הפירות שלפניך והיא מעשר שני, ופדה מעשר זה בסוכר, או בלחם וכיו"ב. את הפדיון של מעשר שני ואת שתי החתיכות ארוז בשקית ניילון. והנח באשפה. ובזה סיימת.

תאריך: 
08/08/12 כ' אב התשע"ב
x

Audio Playlist