המשך

שאלה: 

ח. מה דעתו של רבינו גבי חלומות האם ייתכן שיש בהם אמת או שכל החלומות "שוא ידברו"? ואיך הוא מסביר את הפתרונים של יוסף בחלומות שהיו אמיתיים? ימחול לי הרב אם אני מכביד עליו בשאלות אך מה אעשה ואינני מכיר עוד רב שבקי גם בכתביו הלא - הלכתיים של רבינו. שבת שלום!

תשובה: 

יש חלומות ששווא ידברו. ויש חלומות שייסודם במה שהתרחש לאדם ביום, ויש חלומות שיש בהם גרעין של אמת. ויש חלומות שם ה מראה נבואה. יוסף הי החכם כבר משחר נעוריו, שהרי המקרא העיד עלי, כי בן זקונים הוא לו. ותרגם אונקלוס, בר חכים. וגם זכה לרוח הקודש, אפילו פרעה הבין שרוח אלוקים בו.

תאריך: 
06/07/12 ט"ז תמוז התשע"ב
x

Audio Playlist