הרמב"ם ומלאכים

שאלה: 

אשמח אם הרב יוכל להאיר את עיני כדרכו בקודש:
א. מהי בדיוק גישתו של רבינו אל המושג "מלאכים". ולמה היו שאמרו (ביניהם הרמב"ן) שאסור לשמוע לו שהמלאכים באו לאברהם זה היה בחלום נבואי (פרשת וירא) ושמסתכלים בפס' נראה דווקא שזה הפשט?
ב. מה גישתו לשדים, מזיקין ורוחות? ואם הוא לא מאמין בכ"ז איך הוא (וגם רס"ג ורה"ג ועוד) מסביר את זה שבגמ' ובמדרשים זה מוזכר אינספור פעמים וגם ידוע שבתקופה ההיא כולם האמינו בדברים כגון אלו ולכן קשה להגיד שהתכוונו במליצה אז איך רבינו משיב ע"ז? או שפשוט סבר שחכמים טעו בזה ורק נמנע מלחלוק עליהם במפורש אז פירש דבריהם בדרך אחרת משהתכוונו?
ג. אומרים שנטילת ידיים של שחרית קשור בעניינים הנ"ל אז לשיטת רבינו מה הסיבה לנטילה?
ד. איך הוא אומר שאין דבר כזה אוב (גם רד"ק, רלב"ג ועוד) שכתוב במפורש ששמואל דיבר עם שאול? וקשה לומר שבעלת האוב "עבדה עליו" או שזה היה נס חד - פעמי שהרי שאול המלך בכבודו ובעצמו האמין בזה וגם מהפס' עצמם משמע שזה דבר אמיתי וכך גם פירשו חז"ל. ה. מה דעתו על עין הרע? ואם רבינו לא האמין גם בזה אז זו הוכחה מוחלטת למה שטענתי בסוף השאלה השניה. ו. האם רבינו מסביר מימרות כגון "אם ראשונים כמלאכים" וכו' בדרך המקובלת אצל ההמון או שיש לו דיעה שונה בזה (כי זה לא נשמע הגיוני בכלל לקבל זאת כפשוטו)? ז. האם במכון משה ניתן לרכוש גם את ספריו של סבו של הגר"י קאפח זצ"ל? שבת שלום!

תשובה: 

1. יש מלאכים שהם יישויות שכליות, ויש מלאכים שהם שלוחים, בין אם שלוחים ממש או כוחות טבע. מחלוקת הרמב"ן עם הרמב"ם בנוגע למלאכים שבישרו לאברהם אבינו עליצחק, שרבינו סובר שכל העניין ההוא הוא מראה נבואה, מתחילתו ועד סופו. ולפי רמב"ן, התרחשות ממשית.
ב. יש שדים, אלא שהם המחשבות הדמיוניות של אדם, שסובל בנפשו.
ג. התחדשות גופנית ונפשית כל יום ע"י נטילת ידיים, כי הידיים עסקניות הן, וע"י המישוש יש והן מורידות האדם מדרגתו הרוחנית.
ד. אפשר לראות לדבר ולשמוע, בדמיון אצל חולי הנפשות, או בחלום גם אצל הבריאים. ה. עין הרע היא צרות עין, שיש וגורמת לנזקים בין אדם לחברו, כי הקנאה והשנאה, והחמדות והתאווה, והכבוד מוציאין את האדם מן העולם וגורמים לפגוע בזולת. ו. פערים בדרגות לטובת הקודמים. ז. לא.

תאריך: 
06/07/12 ט"ז תמוז התשע"ב
x

Audio Playlist