דילוג לתוכן העיקרי

סתם משנה ר"מ, מניין בעשרה

שאלה

שלום כבוד הרב,
1 - "סתם משנה רבי מאיר" - מה המשמעות של זה? הרי אין הלכה כר"מ. 2 - במניין בו אני מתפלל קורה הרבה פעמים שאנחנו מניין מצומצם ואנשים ממהרים לעבודה. יש אנשים שלוקח להם הרבה זמן לגמור את העמידה ואי אפשר לחכות להם (הצעתי כמה פעמים לעשות רק חזרה אחת אבל האנשים מתנגדים), לכמה אנשים צריך לחכות שיגמרו את העמידה כדי להתחיל את החזרה? בכבוד רב, דוד

תשובה

1. אין הלכה כר' מאיר, כשרבי יהודה הנשיא מביא את דברי ר' מאיר, בשמו של ר' מאיר. אבל כשרבי יהודה הנשיא מביא דברי ר' מאיר בתסם, הלכה כמותו, כי דבריו אינם שלו בלבד אלא של רוב חכמי הדור. אם מתפללים בזמן, יש לדבר על לב המתפללים לבל יאריכו בתפילתם יותר מדי, אלא יתפללו כפי שההלכה מחייבת, שאומרים מילה מילה כמרצה מעות. אם לא הסכימו, יש להבטיח שמלבד הש"ץ יהיו תשעה עונים אמן, ואם אין, וגם אינם רוצים להנהיג תפילה אחת, המתפללים שממהרים למלאכתם רשאים לפרוש ממניין זה.