דילוג לתוכן העיקרי

דעת תורה בענין הבחירות לראשות הליכוד

שאלה

ביום שלישי של השבוע הבא, פרשת בשלח, יתקיימו הבחירות לראשות הליכוד, עליו מתמודדים בנימין נתניהו ומשה פייגלין. אחר שהיו לי בכך דין ודברים עם חברי, ומאחר ואני בעל זכות בחירה במפלגה, אבקש את חוות דעתו הרמה, מהי דעת התורה בנידון. האם מצוה, רשות או איסור, להשתתף בבחירה. ואם כן, האם ישנה מצוה מן התורה להעדיף מי מבין השניים.
בתודה מראש ובהודייה על כל התשובות באתר

תשובה

כל תהליך של בחירות יש בו כדי להשפיע על ענייני הם והארץ והמדינ. ה יש חובה לכל יהודי להשתתף בו, אם יש לו זכות הצבעה. אשר לבחירה בין א' לב', אכתוב רק דברים כלליים. אין ספק שאנו צריכים מנהיגות יהודית יהדותית מושרשת. אולם לעולים חייבים אנו להיות מעשיים, ושקולים, ולבחון אם דרך מסוימת אינה מעשית, לצערנו, בנסיבות הקיימות, ועלולה להגיע רק לתוצאה מרשימה, אך לא משפיעה. מאידך יש פעמים שדרך שנראית אמתית יותר ואידיאלית יותר, גם אם היא דךר של המיעוט, עצם קיומן של מיעוט ערכי בגודל משמעותי, מהווה מעין בלם לדרך של הרוב. במקרה כזה אם הבלימה לא מנטרלת את יכולת העשייה של הרוב, רק משפיעה ומאזנת, יש מקום ללכת בה, אך אם הבלימה תנטרל את יכולת העשייה של הרוב, וייווצר מצב שלא הרוב ולא המיעוט יוכל לעמוד על משמר ענייני עמנו ארצנו ומדינתנו, הרי יש להימנע מלתמוך בדרך המיעוט. ודברים אלו צריכים שיקול דעת רחב, ועם ידע מעמיק ומקיף של המציאות ושל התחזית הפוליטית והמדינית בישראל.