דילוג לתוכן העיקרי

ממונות

שאלה

רכשתי דירה עם גינה מחוברת לדירה עם גינה. לאחר 10 שנים הוצאתי אישור לבניית דירה וחנייה מתחת לבייתי. בעת חפירת הגינה נמצא כי צינור הביוב של השכן עובר דרך הגינה שלי ומחובר למנול שלי. בעת החפירה נהרס כליל הצינור שעבר דרכי. מאחר ולא
רציתי להשאיר את השכן ללא ניקוז לביוב שלו חיברתי צינור בעלות של 4000 ₪. שאלתי היא האם יש לחייב את השכן בעלות ההוצאה על החיבור, יש באפשרותי לנתק את הצינור ואז להשאיר את השכן ללא ניקוז מה שיצריך אותו לחפש דרך אחרת שתעלה לו הרבה הרבה כסף. מחד, יש לומר מאחר והבעיה התגלתה לאחר החפירה, לולא שחפרתי לא הייתה בעיה. מאידך, אני לא חייב לאפשר לצינור הביוב לעבור דרכי, שיחפש לו דרך אחרת ושיעלה לו כמה שיעלה זה לא ענייני.

תשובה

לפי דבריך, אני מבין, שהצינור ביוב שעובר בחצרך, הוא משותף לך ולשכנך. ואם כן, אסור לך לפגוע בצינור זה. ואילו ידעת מראש על קיומו, היית צריך לתאם עם שכנך, מסלול אחר, כדי שיהיה לו צינור אלטרנטיבי, כי יש לך זכות לבנות בחצרך, אבל יש לו זכות לצינור אלטרנטיבי, ובמקרה זה היתה נעשית התחשבנות מה חלקו ומה חלקך. כי כל המשנ ה (=אתה) ידו על התחתונה. במקרה הנדון, פגעת בצינור בשוגג, כי לא ידעת על קיומו. אבל אדם מועד לעולם. ואמרח ושי צורך להניח צינור אלטרנטיבי לשכנך שלא בחצרך, עיקר התשלום עליך ועליו להשתתף, הן בגלל שמעתה יהיה לו צינור חדש ובלעדי שלו.