דילוג לתוכן העיקרי

שבעת נקיים

שאלה

כבוד מו"רינו ורבינו, אנחנו ב"ה משפחה שומרת תורה ומצוות, נקודה חלשה לעיתים בסוף תקופת שבעה הנקיים ישנו קושי לשמור על נגיעה כיצד ניתן להתגבר ומה לעשות אם נפלנו בכך יותר מפעם? מה התיקון?

תשובה

חז"ל אמרו, שאישה נידה אחרי הטבילה היא לבעלה כחלה ביום חופתה. ולכן ההתנתקות בין בני הזוג היא ערך חשוב להגברת התשוקה, ושמירת כבודה וכבודו. ולאחר כל אלה הטבילה מקדשת אותה, והיא מקדשת בעלה. לכן, יקירי, צרבו בתודעתכם את הדברים הנ"ל ותהיו גיבורים, הכובשים את יצרם, וה' יהא בעזרכם, וזכרו, כך דרכו של היצר, אם הוא מכניע את האדם בזוטות, אח"כ מכריעו בגדולות.