דילוג לתוכן העיקרי

תפילה על במה

שאלה

שלום למארי, ידועה לי שיטת מארי יוסף זצ"ל בנוגע לתפילה על במה שאין יוצא ידי חובה הש"ץ כלפי הציבור וכיו"ב. אך קשה לי מכך שאם אדם שומע קדיש או קדושה מחוץ לבית הכנסת כלל, שיכול לענות אמן וקדוש וכו'. ומי שנמצא בתוך בית הכנסת על במה - לא?

תשובה

יש הבדל בין שני המצבים. כשאדם מחוץ לבית הכנסת שומע שמכבדים את ה', צריך הוא להשתתף בכבוד זה. ואינו מצטרף למניין. ואינו יוצא ידי חובה בתפילת ציבור. מה שאין כן כשהש"ץ הוא על במה, והוא אמור להוציא את הרבים ידי חובה, בק"ש וברכותיה, בקדיש ובקדושה, ואת מי שאינו יודע להתפלל, שש"ץ כזה צריך להיות באותו מקום שהציבור מצוי בו, ואם אותה במה חולקת מקום לעצמה, לפי רבינו, הרי שהש"ץ, אינו באותו מקום.