דילוג לתוכן העיקרי

אורח בחנוכה

שאלה

שלום הרב,
רציתי לדעת מהו מנהג תימן לגבי דין אורח? כמו כן, מה הדין לגבי בן נשוי אצל אביו ואצל חמיו? אם למשל אנחנו נמצאים שבת אצל הוריה של אשתי ובמוצאי השבת נוסעים להוריי? האם שם נצטרך להדליק? (כלומר מהו הדין באורח עתידי, שכרגע לא נמצא אך ישן שם בסופו של יום)
תודה רבה וחנוכה שמח!

תשובה

1. איני יודע על מנהג. בהלכה נקבע שאורח שאין מדליקים עליו בביתו, חייב להשתתף בפרוטה עם המארח. ואם מדליקים עליו בביתו, אינו צריך להשתתף בפרוטה.
2. בן נשוי שהתארח אצל אביו, או אצל חמיו, אם אין מדליקים עליו בביתו, חייב להשתתף בפרוטה, עם אביו או עם אחיו. ואם הוא דר בחדר עם כניסה משלו, מרה"ר, ואין לו מי שמדליק עליו בביתו, ידליק בכניסה לחדרו, בברכה, כי שם ביתו לאותו זמן.
3. כל אורח שמתארח בשבת, עד מוצאי שבת, אם אין לו מי שמדליק עליו בביתו, חיבי להשתתף בפרוטה, עם המארח, גם לצורך מוצאי שבת, כי עד שיגיע לביתו, כבר יעבור זמן ההדלקה.