דילוג לתוכן העיקרי

דיני ברכות

שאלה

לק"י לצערנו הרב, אדם הפותח עיתון או שומע את שידור החדשות ברדיו, כמעט בכל יום שומע שמועות רעות, על פטירתו של פלוני או אפילו סתם חדשות אחרות שאינן טובות. ולהיפך, ב"ה מתבשר הוא גם על חדשות טובות, חקיקות לטובת המדינה, או אולי כנסים לתיקון האומה וכו' האם יתחייב הוא בברכה על כל ידיעה וידיעה? ואם כן, כיצד ינהג?
בתודה ובכבוד רב.

תשובה

שאלה מושכלת. יישר כוחך. לגופו של דבר, נראים הדברים, שרק על שמועה רעה לו באופן לו באופן אישי וישיר מברך. ושמועה רעה שהוא קשור אליה רק ברמת הכלל, כלל ישראל, מברך בשם ומלכות. אבל רק בזמן שהשמועה הרעה היא ברמה של קטסטרופה, אסון לאומי, כמו חורבן המקדש, תבוסת הצבא, והרג רב וכיו"ב. זו על כל פנים השיטה שנראית כשיטת רבינו, להבדיל ממה שנראה כשיטת השו"ע, או"ח, רכב, ב, וביאור הלכה שם. שלא חילק בין לו בין לאחרים. וכן בטובה. וטוב עשו אבותינו שנהגו על כל שמועה רעה כללית, שבירכו ברוך דיין האמת בלי שם ומלכות, אבל אמרו זאת בצער רב ובהלם ובשברון. וכן ראוי לנהוג. תוכל להאזין להלכה יומית באתר נצח ישראל באודיו.