דילוג לתוכן העיקרי

שאלות שונות..

שאלה

לרב ערוסי שלום. ה' יתן בידך כוח לעשות למען עם ישראל.
1. לענין בישול בשבת, באיזה כלי לפי שיטתנו אין זה כבר מבשל ואפשר לערות ממנו על כל דבר?
2. האם זה ישתנה ב"קלי הבישול"? מהם אותם "קלי בישול"?
3. מה דעת הרב בעניין ה"שאלים"? האם ראוי, נכון להיום, ללכת כך? האם זה ראוי לכסות כל הגוף לגמרי, הן מצד האישה והן מצד הפוסק שפסק זאת?
4. במקצועות חופשיים כדוגמת עו"ד, רו"ח, שמאי, אדריכל וכדו' - יש הרבה אפשרויות של הצעת מחיר ללקוח. האם ישנה בעיה לתת הצעה גבוהה מאוד יחסית לשוק מכיוון שאתה יודע את הפתרון/תגיע הכי מהר לסיום?
5. הרב מכהן כחבר ברבנות הראשית, ורציתי לשאול האם אפשרי היום, למי שמקפיד לאכול רק בשר שהוא חלק, לקנות חלק של הרבנות הראשית ללא חשש? כידוע זה זול משמעותית ולעיתים נפוץ יותר במסעדות.. (הכוונה לכתחילה)
6. לאישתי אחיות קטנות עד גיל 10, האם מותר כשצריכות עזרה לעלות במגלשה או בטיולים וכדו' להושיט יד? ובכלל לילדה קטנה (במשפחה) מאיזה גיל להקפיד לא לחבק/ללטף כשרואה אותם?
7. האם זהו מנהג טוב/ראוי בשבת בבוקר - לקדש לאחר התפילה ולאכול עוגות, קפה ופיצוחים לאחר כשעה וחצי - שעתיים לאכול סעודה עם פת (לרוב יצא לאחר חצות)? במקרה וכן האם נחשה כפטור מסעודה שלישית? שהרי אכל ארוחה לאחר חצות ולפני חצות.
תודה לרב.

תשובה

1. כלי שני אינו מבשל, ואפילו לקלי הבישול, מורנו הרב יוסף קאפח על רבינו, שבת, ט, ב, אות ח.
2. קלי הבישול סוג דגים רכים, שהדחתן בעירוי מכלי ראשון היא גמר בישולן וחייב (ולשאינם קלי בישול, פטור אבל אסור). כללו של דבר, כל שע"י העירוי מכלי ראשון, נגמר בישולו, הרי הוא מקלי הבישול. ומארי חכך להתיר עירוי מכלי ראשון על עלי תה, עיין שם.
3. לפי הדין, אשת איש כשהיא יוצאה לרה"ר, היא לובשת מטפחת על כיסוי הראש, וכשיש גברים, היא מכסה מקצת פניה, וכן נהגו אמהותינו בתימן. אולם לצערנו, חלה נסיגה גדולה בגדרי הצניעות בארץ, לא מיבעיא בחברה הלא דתית, שהולכות בראש כל חוצות כמעט בעירום, אלא שאפילו בקרב שלומי אמוני שיראל, אין הלבוש צנוע וכידוע קיצוניות מתירנית מולידה קיצוניות דתית. כי בחזרה בתשובה, לרבות החזרת גדרי הצניעות. יש צורך לשוב בהדרגה ובהסברה נכונה, כדי שלא נגרום פגעים אחרים, כגון נשים שישובו בתשובה ואח"כ ישובו בשאלה, אלה יהיו מסוגלות להגיע מטה מטה, וכן שלא להרתיע חוזרות וחוזרים בתשובה. ועוד.
5. כן. אבל אל תשכח עניין החליטה. כי אם צלי אש (במסעדות).
6. להימנע מכל גיל. עיקר האיסור מגיל
9. אך לכתחילה גם לפני כן. עזרה יש להושיט רק אם אירע, ולא לכוון.
7. אם אכל עוגות ומכוון לסעודת שחרית, יצא. ואם לא, לא יצא ידי חובת שחרית אחרי מנחה. וחובה לאכול שלוש סעודות. ועיקר הסעודה לחם או מאפה מזונות כשכיוון שזו תהיה סעודתו.