דילוג לתוכן העיקרי

גילוח במכונת גילוח

שאלה

שלום כבוד מו"ר הגאון הרב רצון ערוסי, שאלה מטרידה אותי מאד מאד. איך יש הרבה מתלמידך - חבריי, שהם נוהגים או לפחות מצהירים שנוהגים כפי רבנו אבל מגלחים זקנם. ואני מחזיק שאינם מגלחים בתער, אלא במכונה. אך לפי רבנו אליבא דמארי זצ"ל גם מכונת גילוח אסורה מדין מספרים כעין תער. הלא כך?

תשובה

שאלה תמוהה למדי. איני יודע מי קבע מי הם תלמידי. אתה יכול לעקוב בשו"ת שלי, שאני משיב לשואלי שלפי הרמב"ם, אסור לגלח הזקן במכונה. והאמן לי יש גם רבים וטובים, אשר פוסקים כשו"ע, ובכ"ז בעניינים מסוימים הם אינם מקפידים, אפילו על דברי מרן, הן בענייני אונאה, והן בענייני לשון הרע ועוד ועוד. ואין להאשים או להשיד את רבותיהם, אלא רק אותם. ואגלה לך, שאין כמעט אדם שאין לו חולשה, זו או אחרת. והיה אברך שלמד שנים רבות בגדר תורתו אומנותו, והיה מדבר בקנאות על כל דין ודין ומבקר קטנים וגדולים, ולבסוף במסגרת סכסוך בינו ובין אשתו, התברר שלא היה מקפיד על דיני שבעת ימים נקיים, וד"ל.