תרופות ללא כשרות

שאלה: 

מורנו ורבנו הגדול, פאר עדת תימן באתי בשאלה לפני מו"ר מה דינם של תרופות תוספי מזון ויטמנים שאין עליהם כשרות, ולעתים אין להם תחליף. ולענ"ד הדלה מאד, נראה שאפשר להקל מן הסיבות לקמן, ובעיקר מפני שאין נוהג בהם משכת"ר בהלכות מאכ"א: "כל האוכלין האסורין, אינו חייב עליהן עד שיאכל אותן דרך הנאה":
1. הכדורים הללו מרים "במידה ונרסקם"
2. אין דרך לרסקם ולאכם, אלא לבלען.
3. מכיון שבולעים אותם דרך כלל עם מים, אין דין "אכילה" אלא בליעה.
4. אין מרגישים כל טעם בעת הכנסה לפה ומיד בולעים עם מים. ואין הנאה כלל בבליעה זו.
5. יש לעתים שתוספי מזון כאלה ואחרים מעלים ריח דוחה שהם אפילו מאוסין, ולולי היתרון הבריאותי שבהם לא היינו מעלים על דעתנו לבלוע מן המאוס. נבקש ממו"ר שיורנו הדרך בה נלך, ותשובתו מהרה תצמח

תשובה: 

הבעיה היא שתוספי מזון אלו אינן בבחינת תרופות קונבנציונאליות, כי לא הוכח שהן מרפאות בעליל. ואעפ"כ נהג כדלקמן:
א. ראשית לברר באתרי כשרות למי מהן יש כשרות.
ב. כשאין כשרות, והן בקפסולות, אין בעיה, ניתן לבלען ואין הנאת חיך.
ג. כשטעמן מר, אע"פ שאינן בקפסולות, ורק הוא בולע אותן - אין איסור.

תאריך: 
04/09/11 ה' אלול התשע"א
x

Audio Playlist