מנהגי עדות

שאלה: 

אנחנו בבית כנסת נהגנו לענות בקדיש : אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא יתברך. לפני כמה חודשים התחילו להנהיג לאמר בלי יתברך רק עד עלמיא. ונוצר מצב שחלק עונים כך וחלק כך. כל אחד מן הצדדים מביא סיבות לדעתו . אבקש תשובת הרב מה לנהוג? שאלה שניה דומה במהותה נהגנו לעמוד בשלש עשרה מידות החל מאל מלך ... מעביר ראשון .. ויעבור וכו' ועתה רוצים להנהיג לאמר את זה מיושב ושוב נוצר מצב שחלק יושבים וחלק עומדים נא תשובתך כיצד לנהוג? בתודה וברכה  

תשובה: 

כל הנ"ל הם הבדלי מנהגים, שחדרו לתימן, ואלו נוהגים כך, ואלו נוהגים אחרת, ואלו ואלו דברים אלוקים חיים. ולכן, בביכנ"ס אחד כדי לשמור על אחדות המחנה, יש לנהוג לפי רוב המתפללים, כי אחרי רבים להטות, ואם בעתיד ישתנה הרוב הנוכחי, שינוי יציב ולא מקרי ישנו את המנהג.

תאריך: 
04/09/11 ה' אלול התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist