מעשר כספים

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
מספר שאלות שקשורות לנושא מעשר כספים:
1. בעת חישוב ה"שכר" נטו שממנו אני מחשב מעשר האם יש להביא בחשבון את ההוצאות : משכנתא, דלק, נסיעות אחר', בי"ס "יסודי", גן, מעון, חשבונות חשמל, מים, ארנונה, ועד בית.
2. האם ההוצאות הבאות נחשבות כ"מעשר" : מתנות לארועים "חתונה ברית וכיוצ' ", רכישה של ספרי דת מוצרי דת לבית.
3. במידה ובעבר הפרשתי פחות ממה שהיה עליי להפריש, איך אוכל לתקן? "כאשר אין לי אומדן של הסכומים"
תודה רבה.

תשובה: 

1. כן. כי חייך קודמים לחיי אחרים.
2. אם המוטבים על ידך הם בבחינת נזקקים הרי שתוכל לתת להם מתנות בעין יפה, ממעשר כספים. ואדרבה, זו דרך מכובדת לסייע בידיהם, בגלל מצבם הכספי הקשה. לגבי ספרים תורניים, אם הם מיועדים לישיבות וכוללים, שהמשתמשים בהם הם עניים, ואין לאל ידם להשיג אותם ספרים, ניתן לקנות להם ספרים, מכספי מעשר כספים.
3. מעשר כספים הוא מנהג טוב, אבל לא דין. כי לפי הדין רק אם יש עני שחסר לו מחסור, אנו מצווים לתת לו די מחסורו אשר יחסר לו. ולכן נהגו להפריש מעשר כספים כדי לחלקם לנזקקים המזדמנים או שאנו מכירים אותם.

תאריך: 
15/08/11 ט"ו אב התשע"א
x

Audio Playlist