מחלוקת עם ספק עבודה

שאלה: 

כבוד הרב שלום וברכה,
לפני כשמונה חודשים הזמנתי שירות ממתקין דוד חשמל, בשל נזילה שהייתה משם בדירתי. השירות ניתן לי תמורת 350 ש"ח והובטח לי על ידי בעל הבית אחריות של שנה על העבודה שנעשתה. לפני כיומיים החלה נזילה מכיוון הדוד לכיוון הרצפה. כהדיוט, התקשרתי לחברה והם טענו בתחילה כי אין אחריות. לאחר דין ודברים, אמר לי נציג של החברה כי יישלח אלי פועל לבדוק את העניין. לאחר שהגיע הפועל, זיהה את הבעיה וקבע כי איננה נובעת מן הדוד אלא מצינור אוויר הסמוך אליו. לתהדמתי, התקשר אלי בעל החברה ודרש 200 ש"ח עבור השירות. אמרתי לו שנאמר לי במפורש כי השירות יינתן לי ללא תשלום על ידי נציג החברה. בעל החברה כינה אותי רמאי וטען כי זה היה נכון רק אם הנזילה הייתה קשורה לדוד. אמרתי לו שדבר זה לא נאמר לי לעולם ועוד הטעמתי כי אדרבה, הסברתי להם כי איני יודע מה מקור הנזילה והובטח לי כי הבדיקה תהא ללא תשלום. עוד אמרתי, כי גם מעולם לא נאמר לי מה יהיה המחיר אם מקור הנזילה לא יהא מן הדוד. כיוון שהשיחה נותקה בטונים צורמים, אודה לרב אם יפסוק לי. האם עלי לשלם לו את המאתיים ש"ח שדרש או שמא אני צודק בטענתי כי אין מקום להטיל את הסיכון על מקבל השירות ובעל האחריות לדעת בדיוק מה המקור לבעיה, כאשר על פניו, נראה כי הנזילה מקורה מן הדוד. בברכה ובתודה מראש.

תשובה: 

אין אפשרות לפסוק בדין ודברים שבין בעלי דין מבלי לשמוע את שני בעלי הדין זה מול זה. תבע אותו לדין תורה, ושניכם תופיעו בפני הדיינים ותטענו את טענותיכם, ותיחקרו. ולאחר מכן ביה"ד יפסוק את פסה"ד.

תאריך: 
08/03/11 ב' אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist