2 שאלות

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. כל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה. מה הדין אם אדם אמר "ברוך אתה אלוהינו מלך העולם"... האם יצא ידי חובה? נראה שכן כיון שיש שם - אלוהינו (אחד משמותיו של הקב"ה הוא אלוהים) ויש מלכות - מלך העולם.
2. נשלחה שאלה לרב: תימני לא שרעבי שביטא את שם ה': "אדוני"- הדלת בצירי ולא בחולם. האם בדיעבד יצא ידי חובת ברכה? כבודו כתב:"בשגגה יצא. יש שתי מסורות עתיקות מאוד בביטוי החולם, וכל אחד צריך לבטא את החולם, לכתחילה לפי מבטא אבותיו". לא מצאנו עוד עדות בישראל שיש להם מסורת בביטוי החולם, להגיד אותו כמו צירי. לא מובן לי בכלל שיש תימנים שמבטאים צירי במקום חולם -"אדוני"- הדלת בצירי ולא בחולם. נראה יותר לומר שזה ממש שיבוש ועיוות המילה!!! (דרך אגב יש שיבוש ועיוות המילים אצל הליטאים שאומרים את האות ת' כמו האות ס')
תודה וכל טוב.

תשובה: 

1. כתב המ"ב, שו"ע, או"ח, ריד, סק"ד, היינו שלא אמר כלל אזכרה, אבל אם אמר אזכרה אחת, כגון אד - ני, או אלדינו, יצא.
2. אם שינה בטעות, או בהיסח הדעת, אין לו לחזור. אבל אם במכוון עליו לחזור, כי חובתו לבטא שם ה' לפי מסורת אבותיו, ואם הוא מברך ליהודי שרעב - מותר לו לכתחילה לבטא לפי מסורתם.

תאריך: 
05/10/10 כ"ז תשרי התשע"א
x

Audio Playlist