דילוג לתוכן העיקרי

שירת קודש והיחס הנכון לעוברי עבירה

שאלה

שלום לכבוד הרב!
אחרי מחשבות והתלבטויות רבות אני נאלץ לערב את הרב בשאלותיי שמטרידות אותי כעת, סליחה מראש מהרב שאני נאלץ להאריך בדבריי ולא לקצר אני חייב... בעקבות הכרזתו של ידידנו הזמר ציון גולן להפסיק להרקיד מעורב ולשיר על טהרת הקודש וכן הופעתו באיצטדיון טדי בירושלים לעיני אלפים ובנוכחותו של הרב עובדיה יוסף שליט"א, יצא שצף קצף מפי רבנים מסויימים להחרימו, להוציא את הדסקים מהבית, לא להשמיעם ברשתות הרדיו ובאינטרנט, לא להזמינו לשמחות, לא לשתפו במניין ועוד... וזאת עקב אי עמידתו בהבטחותיו החוזרות ונשנות שאינן מתקיימות במלואן (חשוב לצייו כי לצערנו הרב הוא צולם מרקיד לאחר ההבטחה, נשים וגברים ללא מחיצה על במה במחזמר מסויים, וכן הופיע באירוע שהמחיצה היתה פרוצה מצד אחד וגברים ראו נשים רוקדות, וכן הרקיד גברים ונשים בנפרד ללא מחיצה, הופיע בטלויזיה בתוכנית קיץ ששודרה על חוף הים שלא בצניעות, לצערינו ולבשתינו כל זה מתועד ומצולם ומפורסם) בעקבות המקרה הזה, רבנים מסויימים העירו ועוררו מחדש סוגיה זו, בטענה שזמרים כאלו ואחרים (חרדים ודתיים) מקלקלים ומדרדרים את הציבור מבחינה חינוכית. בעקבות זאת עתידה בע"ה בקרוב לשבת ועדה לטוהר המוזיקה שתדון בכל זמר וזמר ובכל שיר ושיר, הכשר הוא או פסול לבא בקהל? מס' טענות ושאלות נשמעו בעניינו והדומים לו :
1. הוא מרקיד לא עפ"י ההלכה, אפילו לדעת המקילים ביותר.
2. גדולי הרבנים החרדים (הרב עובדיה, הרב שטיימן ועוד) פסקו שאין לקיים בכלל ערבי שירה אפילו באופי חרדי ובהפרדה גמורה. ולכן ציון גולן ואחרים נחשבים פורצי גדר ומחטיאי הרבים לצערינו הרב.
3. ערבי שירה - אין היתיר מאז חורבן בית מקדשינו לשיר סתם וכן להוסיף עוד כלי שיר שלא במקום מצוה.
4. "מי ששנה ופירש, קשה מכולם" - כלומר זמרים שכיפה לראשם (לא משנה מה ציבעה) מודעים להלכה ולמרות זאת חוטאים ומחטיאים את הרבים. וכן מדובר שהוכיחו אותם בצינעא והם מסרבים לחדול ממעשיהם הרעים וכן לאחר שהוכיחום ברבים הם עדיין בשלהם... מה דינם?
5. "דרכיה דרכי נועם" - עד מתי? מה מחיר הסבלנות? טובת החוטא או טובת הציבור שנכשל?
6. האם מותר להעלות זמר כזה או אחר להיות שליח ציבור בימים נוראים וכן בשאר ימות השנה?
7. האם אדם כזה יכול לשמש כעד נאמן לעניין קידושין וגירושין?
8. האם נכון לומר שאסור לזמר להופיע בחתונה או בר מצוה בעת שהאורחים יושבים משפחות משפחות באולם במעורב נשים וגברים? או שזו חומרה ראויה?
9. האם למי שלא נמנה על הציבור החרדי ושאלה הם לא רבותיו, יהיה מותר לשמוע את אותם זמרים וכן להזמינם לשמחות ואירועים? וכן להעלות אותם לחזנים ולתורה? וכן להיות איתם בקשרים חברתיים? או שזה נחשב למסייע בידי עוברי עבירה ר"ל? 10. פוסק מסויים פסק בעניינו של ציון גולן וחבריו שעליו לזרוק את כל הדסקים הישנים עם השירי קודש ושירי העגבים, ועליו להקליט מחדש בפה טהור וקדוש את שירי הקודש, וכן עליו להקפיד שכותב השירים ומלחין יהיו יראי שמים הגונים, ורק אז יהיה מותר להשמיעו ולרכוש את השירים שלו. 12. ישנם רבנים ואנשים ששואלים למה הרבנים האחרים אינם מגלים ברבים את דעתם, למה הם לא עומדים בתוקף למנוע עבירה זו? נראה לכאורה שהם מעלימים עין... (בבחינת מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע) האם ישנה דרך אחרת לגשת לזמרים אלה ולדבר על ליבם בכדי שישובו בתשובה? או שחייבים להוכיחם ברבים ולהזהיר את הציבור מפניהם? 13. אני אישית יודע שציון גולן מאוד מעריך את הרב וכן הרב בכבודו ובעצמו כתב מכתב ברכה (עם סייגים ומסרים סמויים ) בספרו של ציון גולן "זמירות ציון", יצויין כי הרב הוא היחיד שכתב מכתב זה לציון, האם הרב חושב שיש לגשת לזמר כזה או אחר בדרכי נועם או שדרכו של הרב לא הובנה כראוי על ידי? אשמח לקבל הבהרה 14. שמיעת שירים היא ביטול תורה. וזה חוקות הגויים. אם זה לא בזמן שמחת מצוה. אשמח לשמוע את תשובות הרב לטענות ושאלות אלו.
תודה מראש לרב אוהב ומעריך ישראל

תשובה

1-2. מוסכם שאסור.
3. בתימן נזהרנו באיסור זה, בארץ אנו סומכים על הרמ"א בשמחת מצווה.
4. אין זה קשור לענייננו. שם פסחים, מט, ב, מדובר במי שלמד תורה ופירש ונעשה שונא תלמידי חכמים.
5. כל דור ודור לפי הנסיבות. בתימן הנוהג שלא לפי ההלכה הוא יודע שהוא חריג ושונה. בארץ בעידן החילוניות והבורות, כמעט, לצערנו, שאין בית שאין בו "מת" (השפעה חילונית). אם נלך בדרך הקנאות נשיג תוצאה הפוכה. ועלינו ללמוד מדבריו המושכלים מאוד של החזון איש לעניין אין מורידין, ואני שם דגש על הטעם. כי יש בו ללמד הרבה מאוד.
6. כלל גדול הוא שבימים נוראים ממנים כשליחי ציבור את הכי יראי שמים, ואת אשר יודעים בקולם ובנעימתם, ובכנותם, ובחזותם לחדור לכל לבבות המתפללים. אבל לא בכל בית כנסת יש מבחר. וברור שבכל בית כנסת יבחרו את אשר באופן יחסי הראוי יותר, ויש בתי כנסת שהראויים ביותר שלהם הם אינם מן המדקדקים במצוות בלשון נקייה.
7. מי שמרקיד מעורב עובר על איסור לפני עיוור לא תתן מכשול. וכל העובר על איסור תורה שעונשו מלקות פסול לעדות. לרבות אדם שמניח תפילין יום יום ומלווה ברבית. או מתגלח בתער וכיו"ב. ואם אותו ציבור היו רוקדים מעורב גם בלעדי אותו זמר, הרי אותו זמר עובר גם על איסור מסייע בידי עוברי עבירה, שזהו איסור מדרבנן. וכל זה איני כותב כדי להקל בעניין חס ושלום, אלא כדי ללמד שצריכים היו שיקול דעת בדברים שרבים פרוצים והם בבחינת מכת מדינה. והאמן לי שיש הרבה יהודים משלומי אמוני ישראל שמדקדקים במצוות, והם חרדים, והם פסולים לעדות מדאוריתא. כי יצרם גובר עליהם בעניינים שבינו ובינה ודי לחכימא. והוא רחום יכפר עוון.
8. אם אינם רוקדים מעורב, הרי הם מצד עצמם עוברים על עבירה בגלל ישיבתם המעורבת, ולא בגלל הזמר. ולכן אינו בגדר אפילו מסייע בידי עוברי עבירה. אבל יישר כוחו של זמר מקדש שם שמים שמתנה את הסכמתו לזמר, רק אם ישבו בנפרד גברים ונשים.
9. דין אחד לכולם. אין דבר כזה, שלאלה מותר ולאלה אסור. אלא השאלה, מה ניתן להשיג בחברה מסוימת, כי עלינו להשפיע עד כמה שנוכל, ולא לדחות ולא להתייאש, כי שמא ההשפעה הרוחנית תלך ותגבר. 10. אשרי ומי יתן כל עם ה' קדושים וטהורים, אבל איני יודע מה פירוש פה טהור. והאם ליהודי חרדי שמדבר לשון הרע ומרבה מחלוקת יש פה טהור או טמא. 12. זה לא נכון. אלא שיש רבנים שמורים ומוכיחים בשקט ובאופן ענייני, ולא בפומבי ובתקשורת. כי כזוהי דרכה של תורת אמת. 14. יש שירים שהם מרפא לנפש ויש שהם חולי לנפש. ראה עוד בתשובתי ותגובותיי בקישור זה http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=130717