דילוג לתוכן העיקרי

מס' שאלות

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1."א"ר יוחנן בא וראה כמה גדול כחה של חמס שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל שנאמר (בראשית ו, יג) כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ". יש לי קושי! אם נאמר שהם "עברו על הכל", משמע שהם עברו גם על רצח! מדוע נחתם גזר דינם דוקא על גזל, הרי רצח הוא עוון הרבה יותר חמור מגזל!!! גזר דינם היה צריך להיחתם על עוון רצח, ולא על עוון גזל!
2. מזכירים ברית ותורה בברכת המזון משום שע"י שתי המצות הללו אנו יורשים את הארץ. יש לי קושי! הרי ברית המילה נכללת בשמירת התורה וקיום המצות? מדוע מחשיבים לבד את מצות ברית המילה?
3. מה האורך המינימלי (בסנטימטרים) בהדס וערבה, בשעת הדחק? אם אפשר מקור לתשובה.
תודה וכל טוב.

תשובה

1. אבל עברת החמס הקיפה את רובם ככולם, בחיי יום יום.
2. נכון. אבל ברית מילה היא המפתח לקיום התורה והמצוות, סילוק הערלה, החלשת יצר התאווה, כדי שנהיה ראויים להידבק בשכינה.
3. עשרים ס"מ.