דילוג לתוכן העיקרי

הנחת תפילין

שאלה

כמנהג תימן או כהמהרי"ץ צריך להניח של יד כולל
האצבע ולאחר מכן של ראש ולא כשולחן ערוך
איך באמת צריך להניח לפי מנהג תימן

תשובה

המנהג לפני מהרי"ץ הוא כנראה לפי רבינו, שמשלים הנחת תפילין של יד לחלוטין, ואח"כ של ראש. ומהרי"ץ הורה לקשור על האצבע האמצעית, ואח"כ של ראש, ואח"כ להשלים של יד.