בגידה בבעל

תשובה: 

1. איני יודע מה פירוש שבע שנים רעות. הכלל הוא שאם אשת איש ניאפה, היא אסורה על בעלה ועל בועלה. ועליה להתגרש מבעלה. זהו הכלל. ליישום הכלל יש פרטים רבים.
2. כל זמן שלא קיבלה גט, ניאופה הוא עברה חמורה, ואסורה לבעלה ולבועלה. אבל משנתגרשה מעבר לעובדה שהיא אסורה על בעלה ועל בועלה, בינה לבין ה', דרכי תשובה פתוחות לפניה. ואם תשוב בתשובה שלמה ואמתית מקירות לבה, ה' ימחל לה. אבל לא יהיה בזה כדי להתירה לבעלה ולבועלה, אם הניאוף שלה הוכח בלי שום ספק.

תאריך: 
12/11/08 י"ד חשון התשס"ט
x

Audio Playlist