ספר המצוות לרמב"ם

שאלה: 

שלום כבוד הרב.
הרמב"ם בשרשים שלו לספר המצוות טורח להגדיר מה נכנס לתרי"ג המצוות בתור "מצווה" ומה לא נחשב מצווה אע"פ שתוקפו מן התורה. הוא אף מותח ביקורת על בעל ההלכות שהכניס למצוות - דברים, שלדעתו ז"ל, לא נכללים בתרי"ג. שאלתי היא: מה נפק"מ אם נגדיר מעשה מסוים כ"מצווה"? האם יש יתרון מסוים במעשה שהוגדר כ"מצווה" לדעת הרמב"ם? בברכה רבה, יצחק דעי.

תשובה: 

איני יודע מה נחשב בעיניך יתרון. אנו עובדים את ה' לפי הנחיותיו, שע"י אותה עבודת ה' נפשותינו מזדככות כדי להשיג את ה', ולזכות בחיי אמת ונצח. וה' בתורתו סיווג את ההנחיות למצוות עשה ולמצוות לא תעשה, שע"י הלא תעשה ישמרו נפשותינו מפני היצריות והטמטום, וע"י המצוות עשה, יזדככו נפשותינו וישיגו את ה'.

תאריך: 
11/11/08 י"ג חשון התשס"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist