דילוג לתוכן העיקרי

לשמוע בקול חכמים

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א.
השאלות ממש חשובות לי!!! בבקשה אם אפשר לענות לי תשובות ברורות. מצוה תצ"ה בספר החינוך:"לשמוע בקול בית דין בכל זמן". בהמשך כתוב:"ונוהגת מצוה זו - בזמן שבית דין הגדול בירושלים - בזכרים ובנקבות, שהכל מצוין לעשות כל אשר יורו. ובכלל המצוה גם כן לשמוע ולעשות בכל זמן וזמן כמצות השופט, כלומר:החכם הגדול אשר יהיה בזמננו. מצוה תצ"ו:"שלא לסור מדבריהם". "שנמנענו מלחלוק על בעלי הקבלה ומלשנות את דבריהם ולצאת ממצותם בכל עניני התורה." בהמשך כתוב:"ובכל דור ודור גם כן שנשמע אל החכמים הנמצאים שקבלו דבריהם, ושתו מים מספריהם, ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות להבין עומק מליהם ופליאות דעותיהם". אנו קרבים לקראת בחירות לראשות עיר. השאלות שלי:
1. אדם שהולך לפי פסקי מרן הרב עובדיה שליט"א, האם הוא מחוייב להצביע לפי מה שמרן פוסק?
2. אדם שהולך לפי פסקי מרן הרב עובדיה שליט"א, ולא הצביע במי שהוא אמר. האם זה נחשב לו לעבירה? (שהרי הוא לא שמע בקול חכמים)
3. אדם שהרב שלו אומר להצביע בפלוני אלמוני, או לא להצביע בכלל, ומרן הרב עובדיה שהוא גדול הדור אומר להצביע למישהו אחר. למי צריך להקשיב? לגדול הדור או לרבו?
תודה רבה וכל טוב.

תשובה

1. אם הרב קבע שהוא מורה הלכה להצביע כך וכך, תלמידיו הנוהגים כהוראתו - חייבים.
2. ברור שיש לשמוע לגדול הדור, אבל על רבו להגיע לגדול הדור, לשאת ולתת עמו, כדי שהעניין יתברר היטב.