שתית קפה/תה בשבת לפני מוסף

שאלה: 

לכבוד הרב הגאון מורנו ורבנו רועה ישראל יתמיד ה' בטובך ויוסיף חכמה על חכמתך שלום עליך מורנו ורבנו! האם מותר לשתות קפה/תה וכיו"ב בשבת בפרק הזמן שבין קריאת ההפטרה לתפילת המוסף?
בתודה מעומקא דלבא.

תשובה: 

כן. כי לפני מוסף מותר גם לטעום מאכל עד כביצה אלא שצריך לקדש תחילה. אבל שתיית תה או קפה, אין צורך בקידוש תחילה.

תאריך: 
26/09/08 כ"ו אלול התשס"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist