דילוג לתוכן העיקרי

צבא ושירות לאומי לבנות

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. מה הסיבה האמיתית שלבחורה אסור להתגייס לצבא? האם הסיבה היא בגלל הכשרה על נשק? (אין דרך אישה לצאת בכלי זין) נניח שיצא חוק במדינה, בחורות שרוצות להתגייס לא עוברות הכשרה על נשק כלל, מכיון שזה איסור תורה. האם יהיה מותר להן להתגייס לצבא? אם התשובה תהיה לא בגלל צניעות וקירוב בין אנשים ונשים, הרי זאת תשובה לא נכונה ואמיתית, מכיון שכל מקום עבודה עובדים שם נשים וגברים יחד.
2. במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. כיצד יתכן שנשים היו במסגרת צבאית? מה היה תפקידם בשעת המלחמה? האם היו עוזרות בתחום הלוגיסטי? האם מלחמות כמו יוה"כ, ששת הימים, לבנון השניה נחשבות למלחמת מצוה? ואם כן, יוצא שלבנות יהיה מותר לעזור במסגרת צבאית. אם אפשר להרחיב בתשובה.
3. מדוע גדולי התורה לא מעודדים שירות לאומי, ואוסרים זאת? הרי בשירות לאומי יש עזרה לזולת כמו ביקורי חולים, עזרה לזקנים וקשישים ועוד הרבה דברים טובים. ועוד סיבה להתיר שירות לאומי זה כמו מקום עבודה לכל דבר, ואם גדולי התורה אוסרים זאת בגלל קירוב בין אנשים לנשים יוצא שלבחורה אסור לעבוד והיא צריכה להישאר כל היום בבית. אני הדל מתקשה להבין מדוע גדולי התורה אוסרים זאת? אשמח אם הרב יענה לי.
תודה רבה וכל טוב.

תשובה

1-2. ברור שיש ללמד בנות שימוש בנשק כשהן גרות ביישוב ספר שאויבים מגיעים לשם כדי לטבוח ולהרוג. אולם הגיוס לצבא הוא שירות ממושך, והוא אסור מכמה טעמים: הן בשל נשיאת נשק בקביעות, והן בשל התנתקותן מביתן, וכל שכן בשל היותן בחברה מעורבת. וברור שבמלחמת מצווה הבנות יעזרו בעזרה לוגיסטית. אבל כאמור, אין מניעה להכשירן להגן על עצמן ועל אחרים, בעת התקפת אויב.
3. יש שירותים חיוניים וטובים. הבעיה תמיד היא המסגרת. באיזו מידה היא מתאימה לבנות מבחינת הצניעות ועוד. וכל זאת דווקא אם היא שבה תמיד לביתה כל יום, ולכן גדולי ישראל מסתייגים מהשירות הלאומי במסגרות שאינן עונות על התנאים הנדרשים.