דילוג לתוכן העיקרי

ייבום

שאלה

לכבוד הרב שלום וברכה! מה דינה של אלמנה - מדין תורה - שאינה מעוניינת להנשא לאח של בעלה המת, האם היא חולצת? מתייבמת בעל כרחה? ומה הפתרון הנהוג בימינו?
בתודה ובברכה.

תשובה

חולצת. ובימינו מקדימים את החליצה על פני הייבום.