דילוג לתוכן העיקרי

בעניין תפילת 18

שאלה

שלום, יש לי כמה שאלות:
1. כשמתפללים תפילת שמונה עשרה אחת עם הש"ץ אז איך אמורים לנהוג כי זה ממש מבלבל אותי?
א. אומרים בשקט עם החזן ואז עונים אמן?
ב. אומרים עם החזן ומסיימים קצת מלפניו את הברכה ועונים אמן?
ג. אומרים עם החזן בלי לענות אמן?
ד. לא אומרים עם החזן ורק עונים אמן?
2. במידה והמנהג כסעיף ב', כשאני מתפלל אצל אשכנז, ספרד, שאמי ואני אחרתי והספקתי לחזרת השץ ואני מתפלל עם החזן אז כשמגיעים "למשומדים" המנהג האחר הוא "ולמלשינים" אז זה לא מסתדר שהרגע אמרתי למשומדים ואז אני עונה אמן על נוסח שונה של הברכה (למלשינים)...
3. כשאני עולה חזן בערבית אצל שאמים ואני בלאדי אז אני אמור לאמר קדיש לפני "והוא רחום"? כי ככה הגבאי אמר לי לעשות... ואת המשך הברכות -"המעריב ערבים", "אהבת עולם", "גאל ישראל" " והשכיבנו" צריך לאמר כלשונם או כלשוני כי עד עכשיו אמרתי כלשוני.. מקווה שהסברתי נכון את השאלות, שבת שלום!

תשובה

א. אומרים מילה במילה עם הש"ץ, בלחש, ואין עונין אמן. זו שיטת מורנו הרב יוסף קאפח.
1. ב. זו שיטת מהרי"ץ.
1. ג. זו שיטת מורנו הרב יוסף קאפח.
1. ד. אסור לנהוג כן, כי היודע להתפלל אינו יוצא ידי חובת תפילה ע"י שמיעה בלבד מן הש"ץ.
2. תאמר למלישינים, ובכ"ז תענה אמן כשיטת מהרי"ץ.
3. בכל מקום יש לנהוג לפי מנהג המקום.