דילוג לתוכן העיקרי

מסכת כלה ועוד במשנת הרמב"ם

שאלה

מארי, ראיתי הערה על כך שהרמב"ם לא פוסק כדעות המובעות במסכת כלה, שמחות ועוד. יורינו רבינו, מה יחס הרמב"ם למסכתות אלה?

תשובה

הן מסכתות חיצוניות בלתי מחייבות, אבל יש והרמב"ם מאמץ עניין זה או אחר מהן.