דילוג לתוכן העיקרי

מחלוקות באמונה

שאלה

שלום וברכה לכבוד הרב יצ"ו שאלתי היא איך מכריעים לפי מי ללכת באמונה, דהיינו בנושאים ששיכים למעשה, כמו כמה השתדלות ביחס לבטחון ועוד ועוד ירבו מלכתוב. שאם אחליט ללכת כמו רמב"ם, מי אמר שצודק אולי ר' נחמן צודק? וכן הלאה הדעות, כוזרי, מהר"ל, הרב קוק, וכו' ואני בפלונטר! ואם אחליט לפי מי שאני מתתחבר אליו, עדיין אין זה אומר שזה אמת ואולי כל הימים אהיה בטעות? א"כ -
א. איך מחליטים?
ב. מדוע יש מלוקות, הרי אנו אמורים לעבוד את השם כך, ואי אפשר בצורה כזו!! תומ"ר

תשובה

אמרו חז"ל, שה' ציווה אותנו לשמוע בקול ביה"ד הגדול אפילו יאמרו לנו על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין. וחלילה שבי"ד הגדול יאמרו על ימין שוהא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. אלא שיש מי שחולק עליהם, וסבור שהם אומרים על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אנו מצווים לשמוע בקולם. גם אם יתברר שבסוף טעו, כי כך ה' ציווה אותנו לנהוג. וכן כשחז"ל המליצו שכל אחד מאתנו יעשה לו רב ויסתלק מן הספיקות, ינהג כן אפילו שחולקים על אותו רב, עד שתתחדש הסנהדרין ותכריע המחלוקות, ועד שאתה בעזרת ה' תהיה מורה הוראה ותכריע לעצמך בראיות מוצקות את המחלוקת שאז עליך לנהוג לפי הכרעתך. כך דרכה של תורה. ואם תנהג כן, אין לך שום חשש.