דילוג לתוכן העיקרי

כללות ופרטות בהר סיני

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א.
כבוד הרב כתב : "ר' עקיבא אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו באהל מועד, ונשתלשו בערבות מואב. ושיטת ר' עקיבא היא השיטה שבה החזיק הרמב"ם." אם משה רבינו ידע את כל פרטי המצוות, איך יכול להיות שמשה רבינו לא ידע את מצות פסח שני? אנשים שנטמאו למת באו לפני משה ושאלו אותו מה דינם לגבי קורבן פסח. משה ענה להם "עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם". מדוע הוא שאל את הקב"ה מה דינם? הרי בהר סיני הקב"ה לימד אותו את כל המצוות כולל פרטים ודקדוקים. נמצא, שהוא ידע את מצות פסח שני!!! קראתי שמעשה המקושש אירע לפני מעמד הר סיני. במרה הקב"ה לימד את בנ"י את מצות שבת ופרה אדומה. האם ניתן לומר שבמרה הקב"ה לא אמר למשה את העונש על חילול שבת, ולכן הוא היה צריך לשאול את הקב"ה? ("ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו")
תודה וכל טוב.

תשובה

ראשית, אפשר שאת הפרטים יקבל אבל לא פרטי פרטים, דין הטמא בע"פ שיטהר בלילה. ודין עונש המקושש. שנית, אפשר שידע ומשה ניצל אותם אירועים כדי לשאול את ה' ולנהוג כמצוות ה', כדי לצרוב בתודעת העם, שכל התורה לפרטיה ופרטי פרטיה מאת ה'.