דילוג לתוכן העיקרי

אמונה

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. ידועה לי המשנה במסכת חגיגה "כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאלו לא בא לעולם : מה למעלה, למטה, לפנים, לאחור". "לפנים"- מה היה לפני בריאת העולם. "אמר רבי יהושוע בן לוי... חמדה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם". מה היה באותן 974 דורות קודם שנברא העולם, ולמה יש מושג של זמן קודם בריאת העולם?
2. מדוע הקב"ה מירר לעם ישראל את החיים במצרים? מה היתה המטרה של שיעבוד עם ישראל במצרים? האם ניתן לומר שהקב"ה עשה זאת כדי שהם יקבלו אותו לאלוהים בכך שהוא יגאל אותם, וכך הם יהיו מוכנים לעשות בשבילו הכל?
תודה וכל טוב.

תשובה

1. המושג של זמן שציינת לפני בריאת העולם הוא בעל אופי דרושי, כי אלף שנים וכו'. ואין מקשין על האגדה. כי תכלית האגדה להעביר לקורא מסר או מספר מספרים. המסר שבאגדה זו שאין העולם יכול להתקיים בלי חברה אנושית מתוקנת, ואין חברה אנושית יכולה להיות מתוקנת בלי תורה - אורה, שתאיר את דרכם שיתנהגו כבני אדם שנבראו בצלם אלוקים ולא כחיות טרף בג'ונגל. עניין זה עמד ביסוד הבריאה, להבדיל במחשבה של מהנדס בטרם ייצר את המוצר ותכנן.
2. ראשית עונש לשבטים על שנאת חינם שהיתה ביניהם. שנית, שיתוודעו לעולם האלילי והמתירני והשחיתותי שהיה במצרים, ושיש בארץ כנען, כדי שידעו ויבינו מהו ייחודם, כעם ה', עם קדוש אמוני והגון. שיקבל את ארץ הקודש כדי לייסד בה מגדלור של אמונה ושל אמתיות וקדושה, לכל האנושות כולה. והייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש.