גורלות

שאלה: 

לכבוד הרב בהמשך לשאלה על גורלות. אם אדם פתח גורל כלשהו, כגון שהוא שאל שאלה ופתח בחומש, תהילים, זוהר וכו' לקבל תשובה וקיבל תשובה כלשהי. האם יש חיוב לקבל את התשובה ולפעול על פיה? כגון אם יצא לאדם בגורל שהוא צריך לבצע פעולה מסויימת בענייני הרשות, כגון להחליף מקום לימודים, להתחתן עם אשה מסויימת, לקרוא פרק תהלים מסויים וכו', האם הוא חייב לבצע זאת? ומה הדין עם יצא לו שהוא צריך להתחתן עם אשה שכלל לא מוצאית חן בעיניו?

תשובה: 

איני מבין בדברים אלה. ולפי מיטב ידיעתי גדולי ישראל מורי ההוראה לא מתנהלים בדרכים אלו. אלא חובת כל אדם לכלכל מעשיו בתבונה, ולשקול כל דבר במאזני פלס, חסרונות ויתרונות. ותוצאות אפשריות בבחינת איזהו חכם הרואה את הנולד, וסוף מעשה במחשבה תחילה. ולהתפלל לה' שינחהו בדרך האמת ויסייעו.

תאריך: 
26/03/08 י"ט אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist