גורלות

שאלה: 

לכבוד הרב מה דעת הרמב"ם על פתיחה בגורלות? היינו שאדם שואל שאלה ועל מנת לקבל תשובה הוא פותח בזוהר, חומש, תהילים באופן אקראי? האם יש בזה ניחוש?

תשובה: 

לפי התיאור של רבינו, ע"ז, יא, ד - ה, והדוגמאות שנתן, לא נראה שפתיחה בגורלות הן בגדר מנחש. ועל כל פנים, בוודאי שרבינו לא היה נוהג כן, ולא היה ממליץ לתלמידיו לנהוג כן.

תאריך: 
23/03/08 ט"ז אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist