דילוג לתוכן העיקרי

גדרי צניעות

שאלה

בס"ד שלום לכבוד הרה"ג רצון ערוסי, השאלה: באבן העזר סימן כא, עוסק הפרק "להתרחק מן העריות'
א. מי צריך להתרחק
ב. ממי צריך להתרחק (מאיזה גיל)?
ב. מה הריחוק כולל?
ג. מה היחס בין הלכות אלו להלכות ההרחקה מנידה, ומה ההבדל ביניהן?
תודה רבה.
תודה.

תשובה

א -
ב. חובת הגבר להתרחק מן הנשים בכלל, ומן הנשים שהן עריות עליו, בפרט. וכל זה לפחות מגיל הבגרות.
ג. הריחוק פירושו שלא ליצור קירוב לבבות פיסי ונפשי בינו וביניהן. עיי"ש פרטים רבים.
ד. כיוצא בזה צריך האיש להיזהר שלא להתקרב לאשתו כשהיא נידה, במיוחד קרבה גופנית, כדי שלא ייכשל בעבירה.