מזונות

תשובה: 

לא ירדתי לסוף דעתך. חובת המזונות של הבעל לאשתו בנישואיהם היא מכח דין, לא מכח הסכם. בהסכם גירושין בד"כ יש הסכם על גובה המזונות שחייב האב לבניו ובנותיו שנמצאים אצל גרושתו, כי אין חובת מזונות לגרושה.

תאריך: 
17/02/08 י"א אדר א' התשס"ח
x

Audio Playlist