בשעה טובה

שאלה: 

שלום למארי. מהו לפי משנת רבנו לומר "בשעה טובה", ופעם סבי ז"ל אמר לאימי שאמרה את זה: "וכי ישנה שעה שאינה טובה"? למה רמז סבי?

תשובה: 

נראה שרבינו לא היה מסכים לבטוי זה בשעה טובה ומוצלחת, משום שאין זמנים שבעצמיותם אמורים להיות טובים, אלא הכל לפי התנהגות כל אדם.

תאריך: 
17/02/08 י"א אדר א' התשס"ח
x

Audio Playlist