דילוג לתוכן העיקרי

פסיפלורה

שאלה

. לפי מה שראיתי הספרדים דנים פרי זה כירק מכיוון שנסמכים על דעת הרדב"ז שאומר שאין מין באילן שמביא פרי בשנה הראשונה וסוג זה כן מביא פרי בשנתו הראשונה. אם אכן דנים אותו כירק האם עפ"י הבנתי אליבא דהרמב"ם שכותב שבירק הולכים אחר לקיטה, האם יש בפרי זה לשיטתו אסור ספיחין. וגם אם דעת הרמב"ם היא חומרה האם עלי בתור תימני להחמיר בזאת? מה עושים? מותר לאכול?

תשובה

אכן הפוסקים נחלקו בעניין הפסיפלורה, אם היא אילן או לא אילן. ואין זה עניין לספרדים או תימנים. אני נוטה לומר שהיא אילן. אך גם לאלה שסוברים שהיא אינה אילן, הם אינם אוסרים פירותיו מדין ספיחין, כי הוא צמח רב עונתי.