דילוג לתוכן העיקרי

חשבון נפש, עצבנות הלכתית, תוספות

שאלה

לכבוד הרב,
שלום וברכה.
שאלותיי:
א. במסילת ישרים שמדבר על הזהירות ישנה הדרכה לעשות/לערוך חשבון נפש יומי, האם יש לכבוד הרב הדרכה בנושא? לדוגמא: שאלות לשאול את עצמי. נושאים בהם צריך לעסוק. זמן לעשות.
ב. חבר שאל אותי האם ללכת בשרוך פתוח זו עבירה ("ונשמרתם מאד לנפשותיכם"), האם שאלה כזו היא מה שקוראים - עצבנות הלכתית, או שהיא בעיה אמיתית?
ג. יש מהר"ל (אולי ב'נתיב התורה') ידוע שאומר שאסור בגיל צעיר ללמוד גמרא עם תוספות אלא בפשט עם רש"י בלבד - ע"מ להשיג ידיעת ש"ס בבקיאות - הוא משתמש במלים חריפות מאד בהקשר לכך. האם לנהוג כך? לפי מה שהבנתי - בתימן לא נהגו כך, האם הבנתי נכון?
תודה רבה.

תשובה

א. בלי דעה אין זהירות, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. להיזהר מן הפזיזות, ולשקול כל דבר, וכך תירכש הזהירות.
ב. שאלה נכונה. והתשובה, מי שאינו שורך את השרוך הוא מתנהג ברשלנות, וכן עלול הוא לסכן עצמו.
ג. שיטתו היא השיטה התלמודית, שבה נהגו אבותינו, שבתחילה יש להקדים את לימוד הבקיאות, ואח"כ את לימוד העיון וההעמקה. וכך ראוי לנהוג. אולם בן תשובה צריך לנהוג כפי השיטה שבישיבתו, כדי שישתלב וייקלט ויזכה לרכוש את יראת שמים, אם אם ילמד לעצמו בשיטת המהר"ל הוא עלול להיפלט, ויפגע ביראת שמים.