שאלה ברמב"ם הלכות גירושין

תשובה: 

ההנחה היא שהמגרש יהודי מקבל באופן בסיסי את האמונה בה' ובתורתו, וסר באופן בסיסי למשמעת חכמי התורה. ואין בסירובו לתת גט פקפוק באחד מהנ"ל, רק יצר רע הוא שגורם לו לסרב. ומשנשבר היצר הוא פועל לפי הדברים הבסיסיים שיש לו באישיותו ובאמונתו. כיוצא בדבר קבלת מרות חכמים, והערכתם, כוללת בתוכה גם יחס סלחני למצב שבו הם טועים. צא וראה והשווה עם היחס הסלחני שמגלים מעריצי בית המשפט בישראל, וכל שכן לחכמי התורה, שהם עושים רצון ה'. וסלחנות זו יש בה משום קבלת טעותם ההלכתית.

תאריך: 
19/11/07 ט' כסלו התשס"ח
x

Audio Playlist