הלכות ברכות

שאלה: 

שלום למארי ערוסי הנכבד.
1. האם בימינו יש חובה לברך כדברי רבינו "שהחיינו" על אדם שלא פגשתי 30 יום? האם יש הבדל אם זהו מו"ר המובהק? האם יש הבדל אם דיברו בין אותם ה -30 יום בטלפון או שאין זה נחשב?
2. האם בימינו יש לברך כשרואה אתיופים "ברוך משנה הבריות"?
3. האם כשהולכים לגן חיות ורואים קוף ופיל, יש לברך כדברי רבינו? האם יש לברך על הפיל בנפרד ועל הקוף בנפרד?

תשובה: 

1. כן. אם מדובר באוהבו. כל שכן רבו המובהק. שהרי אין אהבה יותר מאהבת התורה. מים רבים לא יכבוה. אמנם הדיבור בתוך השלושים לכאורה מחליש את עניין השלושים. אבל ההלכה התייחסה לרואהו. בכל זאת דומה שאם השיחות תכופות, יש לשקול אם לברך בשם ומלכות, אחרי שלושים יום.
2. רק כושי ביותר, ובתנאי שלא ראה כושי למעלה משלושים יום.
3. יש לברך. ובלבד שלא ראה כמותה בתוך שלושים יום. אם הפיל והקוף נמצאים באותו מקום, ברכה אחת להם.

תאריך: 
19/11/07 ט' כסלו התשס"ח
x

Audio Playlist